Rådighedsbeløb

Skabeloner og vejledning til brug for afdelingsbestyrelsens regnskab for rådighedsbeløb finder du her:

Skabelon til regnskabet og til bilag for beboerarrangementer - her

Skabelon til kasserapport til regnskab for rådighedsbeløb - her

Vejledning vedr. afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb, herunder kontanter - her.