Vagtordning

Kontakt til vagtordningen
Har du brug for hjælp ved akut opstået skade f.eks. aften eller nat, skal du kontakte vores vagtordning Falck på telefon 70 24 45 06 og oplyse dit afdelingsnummer, som er afdeling 4.

Vagtordningen dækker i følgende tidsrum:

  • Mandag – torsdag fra kl. 15.00 til 06.30 den følgende dag
  • Fredag fra kl. 12.00 til mandag kl. 06.30
  • Helligdage – hele døgnet

Eksempler på akutte problemer er:

  • Svigtende forsyning af el, vand eller varme
  • Større vandskader
  • Større stormskader
  • Brandskader
  • Elevatorstop
  • Stoppede faldstammer eller kloak
  • Glasskader

Ved svigtende TV-signal skal du kontakte den TV-udbyder, som du har indgået aftale med