Print side

Aflæsning ved fraflytning

Ejendomsfunktionæren sørger for aflæsning af dine forbrugsmålere for el, vand og varme.

Vand og varme
Du skal være opmærksom på, at vi først kan afregne vand og varme til dig, når varme- eller vandregnskabsåret slutter for hele afdelingen.

El
Du vil modtage en slutopgørelse fra dit el-selskab.

Det gælder dog ikke for afdeling 7 Tietgensvej, afdeling 9 Gedservej, afdeling 11, Vendsysselve/Lindevænget og afdeling 13, Holger Brodthagensvej i numrene 165 til 307.

Her betaler du a conto el til boligselskabet, som afregnes på samme måde som beskrevet ved vand og varme.