Print side

Flytteopgørelse

Når vi har modtaget alle fakturaer i forbindelse med istandsættelse af boligen, vil der blive udarbejdet en flytteopgørelse, som vil blive sendt hurtigst muligt uden unødig forsinkelse efter den sidste faktura fra håndværkerne er modtaget.

Et eventuelt tilgodehavende vil blive overført til din bankkonto.

Hvis du har kommunalt indskudslån, afregner vi direkte med kommunen.