Print side

Forsikring

Boligselskabet har tegnet en bygningsforsikring, der dækker skader på bygningen ved brand, vandskade m.m.

Hvis der opstår skade, skal du kontakte ejendomsfunktionæren, som vil sørge for at få udbedret skaden.

Vær opmærksom på, at skader på dit eget indbo i lejligheden og i kælderrum uanset årsag, ikke er dækket af selskabets forsikringer. Derfor er det vigtigt, at du som beboer selv tegner en indboforsikring.

Skader på indbo skal du selv melde til dit forsikringsselskab.