Print side

Nøgler til din bolig

Når du flytter ind, får du udleveret et antal systemnøgler, som du kvitterer for.

Har du brug for ekstra nøgler, kan de bestilles for egen regning via ejendomsfunktionæren.

Hvis du ønsker at skifte låsen til din bolig, skal en omskiftning bestilles for egen regning hos ejendomsfunktionæren.

Når du flytter skal alle de nøgler, du har fået udleveret - inkl. eventuelle ekstra nøgler - afleveres til ejendomsfunktionæren eller til vores synsmand senest ved synet.

Hvis du ikke tilbageleverer det udleverede antal nøgler inkl. eventuelle ekstra nøgler, vil låsen blive omkodet for egen regning.