Print side

Opsigelse af bolig

Hvis du ønsker at opsige din bolig, skal du gøre det skriftligt med tre måneders varsel til den 1. i en måned.

Ungdomsboliger kan opsiges med 6 ugers varsel.

Du skal udfylde en opsigelsesblanket, som du finder her

Opsigelsen skal være underskrevet af de personer, som står som lejere på lejekontrakten.

Flytter du ud af din bolig, inden dit opsigelsesvarsel udløber, vil vi forsøge at genudleje boligen hurtigst muligt.

Når du har opsagt din bolig, skal du give adgang til eventuelle kommende lejere, der ønsker at se boligen.