Print side

Opsigelse af bolig

Hvis du ønsker at opsige din bolig, skal du gøre det skriftligt med tre måneders varsel til den 1. i en måned.

Ungdomsboliger kan opsiges med 6 ugers varsel, mens ældreboliger kan opsiges med en måneds varsel til den 1. i en måned.

Vær opmærksom på, at opsigelsen skal være skriftlig, og at opsigelsen først er gældende, når boligselskabet har modtaget en korrekt udfyldt og underskrevet opsigelse fra dig.

Du kan udfylde opsigelsesblanketten elektronisk og underskrive med Mit-ID - den elektroniske opsigelsesblanket finder du her.

Du kan også udfylde en manuel opsigelsesblanket, som du finder her.

Opsigelsen skal være underskrevet af de personer, der står som lejere på lejekontrakten.

Flytter du ud af din bolig, inden dit opsigelsesvarsel udløber, vil vi forsøge at genudleje boligen hurtigst muligt.

Når du har opsagt din bolig, skal du give adgang til eventuelle kommende lejere, der ønsker at se boligen.