Print side

Afdelingsmødet

Hvert år bliver alle beboere indkaldt til et afdelingsmøde, hvor der skal behandles og træffes beslutninger, der vedrører afdelingens drift og udvikling.

Ifølge vedtægterne skal følgende emner behandles på det årlige afdelingsmøde:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde
  4. Godkendelse af afdelingsbestyrelsens regnskab for rådighedsbeløb for det foregående år
  5. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år
  6. Behandling af evt. indkomne forslag
  7. Valg af medlemmer af afdelingsbestyrelsen og suppleanter
  8. Eventuelt valg af repræsentantskabsmedlemmer
  9. Eventuelt