Print side

Beboerklagenævnet

Beboerklagenævnet i Guldborgsund Kommune træffer afgørelse i sager, hvor lejere i almene boliger og boligorganisationer er uenige om en række forhold.

Beboerklagenævnet behandler typisk sager om:

  • Fraflytning og afregning af depositum
  • Varme- og vandregnskaber
  • Vedligeholdelsespligt
  • Overtrædelse af husorden

Du skal henvende dig skriftligt til beboerklagenævnet i Guldborgsund Kommune, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F., og det koster et gebyr at få behandlet en sag.