Print side

Møder – dagsorden og referat

Mødedatoer 2021:

Onsdag den 27. januar 2021Mødet er aflyst
Onsdag den 24. februar 2021Mødet er aflyst
Onsdag den 24. marts 2021Mødet er aflyst
Onsdag den 28. april 2021Referat
Onsdag den 26. maj 2021Mødet er aflyst
Onsdag den 30. juni 2021Referat
Onsdag den 25. august 2021Referat
Onsdag den 27. oktober 2021Referat
Onsdag den 24. november 2021Referat
Onsdag den 15. december 2021Referat

Referater fra tidligere års møder i organisationsbestyrelsen her.