Print side

Kommissorium for personaleforeningen

Kommissorium for personaleforeningen

Personaleforeningen består af 5 medlemmer, der er valgt blandt Nykøbing F. Boligselskabs personale for en 2 årig periode – valg foretages samtidig med valg til virksomhedsnævnet.

Formålet med personaleforeningen er at styrke den sociale del af at være ansat i Nykøbing F. Boligselskab – og bygge et sammenhold på tværs af afdelinger og  arbejdsopgaver.

Personaleforeningen opretter en ”kasse”, hvor alle ansatte i Nykøbing F. Boligselskab indbetaler 75 kr. om måneden via træk over lønnen.

Pengene skal bruges til gaver til kolleger ved særlige lejligheder og  til sociale arrangementer som følger:

Særlige lejligheder

Alle runde fødselsdage

Jubilæum (25, 40, 50)

Langtidssygdom (ud over en måned)

Fratrædelse

Gaver

Gavekort til cityforeningen på 600 kr.

Ved langtidssygdom gives en blomst

Sociale arrangementer

Der arrangeres en årlig personaletur – hvor formålet er en tur med oplevelser og spisning.

Derudover ”pludselige indskydelser” som f.eks.: cykelture, pizza-spisning, museumsture, vinsmagning. Disse  ture kan være forbundet med en beskeden egenbetaling og kan eventuelt være med ”påhæng”.

Personaleforeningen modtager gerne forslag til aktiviteter.

Personaleforeningen indstiller dette kommissorium til godkendelse i Virksomhedsnævnet den 11. december 2014.

Godkendt på Virksomhedsnævnsmødet den 11. december 2014.

Revideret på Virksomhedsnævnsmødet den 25. oktober 2016.