Print side

Sidste Nyt

Læs de seneste nyheder fra NFBO:

Den fælles julefrokost fredag den 10. december 2021 aflyses
Virksomhedsnævnet har besluttet at aflyse den fælles julefrokost på fredag den 10. december og lade det være op til de enkelte teams, om man ønsker at holde julefrokost – tilsvarende som sidste år, hvor der blev bestilt juleplatter hos Kikko – og I selv indkøbte drikkevarer.

Hjemløse i opgangene
Vi oplever, at hjemløse personer sover i vores opgange, og vi har derfor indgået en aftale med Kirkens Korshær, der vil forsøge kontakt til de hjemløse for at komme udfordringen til livs.

Vores kontaktperson er:
Maria Mistarz Benzon
Leder
Mobil 30 66 35 32
Mail: m.benzon@kirkenskorshaer.dk