Print side

Politik for bæredygtighed

FNs Verdensmål
Nykøbing F. Boligselskab ønsker med en bæredygtighedspolitik at bidrage til at se jordkloden som et hele. Vi vil – hele tiden og i alt, hvad vi gør – have bæredygtigheden som mål. Hvis vi alle hver især bliver klar over, hvad vores vaner betyder for det globale miljø, så kan vi tage stilling og ændre på dårlige vaner. Vi vil udfordre vores vaner.

Organisationsbestyrelsen har derfor vedtaget følgende på mødet den 24. juni 2020

Politik for bæredygtighed
Socialt
Vi vil skabe gode rammer for livet i og mellem boligerne – både i nye og ældre afdelinger. Hjemmet er mere end en bolig, hjemmet strækker sig ud i afdelingen, derfor er trivsel og det sociale fællesskab i afdelingerne højt prioriteret.

Miljø
Miljøet er et fælles ansvar, og vi skal alle værne om det. Det er derfor vigtigt at vælge miljørigtige løsninger. Som boligselskab har vi mulighed for at gøre en mærkbar forskel – både med store og mange små tiltag.

Økonomi
Vi lægger vægt på at sikre gode og sunde boliger til rimelige priser. Alle løsninger skal være økonomisk forsvarlige for at være bæredygtige. Det er derfor vigtigt med totaløkonomiske beregninger for drift og vedligehold af såvel eksisterende som nye løsninger.

Politik for brug af sprøjtegifte
Vi bruger sprøjtegifte efter gældende regler, herunder bruger vi alene roundup på fliser, da det ikke trænger ned i undergrunden, men fordamper på fliserne.