Print side

Politikker

Nykøbing F. Boligselskabs persondatapolitik.
I Nykøbing F. Boligselskab gør vi os umage for at opbevare persondata korrekt. I vores persondatapolitik gør vi rede for, hvordan vi anvender de personoplysninger, du efterlader dig, når du besøger vores hjemmeside.

Generelt skal du være opmærksom på, at du som internetbruger efterlader dig elektroniske spor, og at det giver andre muligheder for at følge din færden på nettet.

Hos Nykøbing F. Boligselskab har vi ikke udpeget en databeskyttelsesrådgiver, der har det daglige ansvar for vores behandling af persondata, men du er velkommen til at henvende dig til administrationen, hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger.

Brug af personoplysninger
Personoplysninger bruges til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet til. De oplysninger, du indtaster i forbindelse med opskrivning på ventelisten, er personlige og fortrolige.
Når du har skrevet dig op til en bolig, overføres oplysningerne til vores udlejningssystem via en sikker forbindelse.

Vi opbevarer kun dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt for at opfylde det formål, oplysningerne er indsamlet til.

Cookies
Når du besøger www.nfbo.dk indsamler vi oplysninger om dig og din adfærd på hjemmesiden via cookies. Oplysningerne hverken deles eller distribueres til tredjepart.

Personlige oplysninger
Nykøbing F. Boligselskabs tjenester kræver, at du udleverer personlige oplysninger f.eks. i ansøgningsformularer. Oplysningerne vi registrerer vil f.eks. være dit navn, adresse, telefonnummer, by, mailadresse og CPR nummer.

Vi anvender oplysningerne for – på en effektiv måde – at kunne udføre de ydelser, vi tilbyder efter lov om almene boliger. Det vil primært sige til administration af ventelister og boliger.

Online køb med Dankort
På vores hjemmeside anvendes ePay/Bambora som betalingsudbyder i forbindelse med brugernes køb af varer og tjenesteydelser (primært opskrivning på ventelisten). ePay/Bambora er godkendt og certificeret af Nets.

Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?
Ifølge persondataloven/forordningen skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere og servere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende. Nykøbing F. Boligselskab udleverer ikke den enkelte brugers oplysninger til tredjepart, medmindre du udtrykkeligt giver samtykke til det. Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende, efterhånden som de formål, de blev indsamlet til, afsluttes.

Vi kan dog ikke garantere fuldkommen sikkerhed ved dataoverførsel via internettet. Andre kan uberettiget tiltvinge sig adgang til beskyttede data, når data sendes og opbevares elektronisk. Så selv om vi forsøger at beskytte oplysningerne bedst muligt, kan vi ikke garantere for sikkerheden af de afgivne oplysninger. Du sender derfor dine oplysninger på eget ansvar.

I det omfang vi behandler personoplysninger om dig, har du ifølge lovgivningen ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger der kan henføres til dig. Hvis det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan også til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling, og du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klagen indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K, tlf. 3319 3200, dt@datatilsynet.dk.

Din accept
Du accepterer ovenstående persondatapolitik, når du besøger nfbo.dk.