Login til Venteliste

Her kan du se hvordan du er placeret på ventelisten.

Ventelisten giver dig kun en meget teoretisk prioritet på ventelisten. I morgen kan den være ændret grundet at eventuelle ansøgere, der står før dig og har været passiv søgende, stiller sig aktiv søgende. Ansøgere der har været i karens vil måske også komme ind før din prioritet.

Så derfor må du kun betragte nedenstående venteliste som vejledende.