Login til Venteliste

Her kan du se, hvordan du er placeret på ventelisten

Ventelisten giver dig kun en meget teoretisk prioritet på ventelisten. I morgen kan den være ændret hvis eventuelle ansøgere, der står før dig og har været passivt søgende, bliver aktivt søgende.

Så derfor må du kun betragte nedenstående venteliste som vejledende.

"Prioritet" fortæller, hvor du står på ventelisten, hvis alle er aktivt søgende.
"Aktuel prioritet" fortæller, hvor du står på ventelisten pt.