Login til Venteliste

Her kan du se, hvordan du er placeret på ventelisten

Ventelisten giver dig kun en meget teoretisk prioritet på ventelisten. I morgen kan den være ændret grundet at eventuelle ansøgere, der står før dig og har været passivt søgende, stiller sig aktivt søgende. Ansøgere, der har været i karens, vil måske også komme ind før din prioritet.

Så derfor må du kun betragte nedenstående venteliste som vejledende.