Nørrebro – Afdeling 6

Velkommen til afdeling 6 Møllebakken, Parkvej og Fjordvej

Se billeder fra afdelingen her. Du kan også se billeder under Arrangementer.

Corona-situationen
Mandag den 15. juni 2020 åbner administrationen i Slotsgade igen for personlig betjening under hensyn til de retningslinjer, sundhedsmyndighederne har udstukket om bl.a. at holde afstand og sørger for god håndhygiejne.

Derudover en opfordring til alle beboere om at overholde de generelle retningslinjer om afstand mv., når ejendomsfunktionærerne skal udføre beboerservice i boligerne.

Vær opmærksom på Sundhedsstyrelsens forholdsregler, som du finder her - og på flere sprog her.

Ny Digital Besøgstjeneste
Røde Kors har sammen en række partnere etableret en digital besøgstjeneste til de mange, der er isolerede og karantæneramte.

Et stort antal frivillige samtalevenner vil sidde klar på SnakSammen.dk. Samtalen kan handle om hvad som helst og indeholde både det gode grin, men også ens bekymringer. De der gerne vil have et digitalt ”besøg”, kan via www.SnakSammen.dk booke en snak med en frivillig samtaleven. For at bruge Snaksammen.dk er det ikke nødvendigt installere besværlige programmer.

Aflysning af spiseaften - læs mere her.

Informationer fra afdelingsbestyrelsen
Generel information:

Flagning: Alle beboere i afdelingen får hejst flaget ved runde fødselsdage 10 - 20 – 30 – o. s. v., ved konfirmation, sølvbryllup, guldbryllup, jubilæum og lignende. Henvendelse om at få hejst flaget skal ske til en i afdelingsbestyrelsen, gerne 14 dage før begivenheden. Desuden flages der på officielle flagdage.

Tørrekældre: En beboer har klaget over, at vasketøjet, som er hængt til tørre i tørrekælderen, bliver taget ned af andre, og lagt på bordet i en bunke inden det er tørt. Det er selvfølgelig ikke i orden. Omvendt er det heller ikke i orden, at nogle lader det hænge i flere dage efter at tøjet er tørt. Derfor bliver det præciseret på skiltet ind til tørrerummet, at tøjet stadig skal tages ned, når det er tørt og maksimalt må hænge der i 2 døgn.

Petanque og Krolf: Ingrid Nielsen fra afdelingsbestyrelsen i afd. 3 har spurgt os, om de må låne vores petanquebane, så må vi i afd. 6 til gengæld spille krolf på deres bane. Det synes vi er et fornuftigt samarbejde, en win-win for begge afdelinger, så vi har svaret ja til henvendelsen. Beboere fra afd. 6, som har lyst til at spille krolf, kan rette henvendelse til Kirsten Petersen i afd. 3, tlf. 23 71 09 75.

Afdelingsbestyrelsen

Afdeling 6Adresser
Etageejendomme
Opført: 1962
Møllebakken 4–42
Parkvej 52–74
Fjordvej 50
Antal RumAntal Boliger Antal M² (brutto)
24050-71
39269-85
45685-85,3