Nørrebro – Afdeling 6

Velkommen til afdeling 6 Møllebakken, Parkvej og Fjordvej.

Afdelingsbestyrelsen indbyder til sommerudflugt den 1. juni 2019 - oplev Fransk forår i Præstø - læs mere her.
Alle pladser er desværre besat til turen Fransk forår i Præstø.

DU ER EN VIGTIG DEL AF DANMARKS HISTORIE

Nationalmuseet indsamler din bolighistorie i anledningen af 100-års jubilæet for Danmarks almene boliger. Det er din historie, dit liv og dit hjem, Nationalmuseet gerne vil høre om. Din historie kan være kort eller lang, et konkret minde, en oplevelse eller en fortælling om dit liv i en af Danmarks almene boliger. Du bestemmer.

Alle historier om det levede liv, naboskab og fællesskab for den million mennesker, der i 2019 bor i en almen bolig, er vigtige at bevare for eftertiden.

Derfor er almene beboere i hele landet velkomne til at bidrage og skrive fremtidens historie.
Jo flere historier der sendes ind, jo bredere et billede af den almene bolig som rammen om det levede liv, står vi tilbage med! Vi glæder os til at høre din historie.

Indsend din historie inden den 30. juni 2019.

Find Nationalmuseets indsamlingsside på dinbolig.natmus.dk eller via bl.dk, hvor du kan læse mere om indsamlingen og indsende din historie.

Se billeder og historier her.

Informationer fra afdelingsbestyrelsen
Generel information:

Flagning: Alle beboere i afdelingen får hejst flaget ved runde fødselsdage 10 - 20 – 30 – o. s. v., ved konfirmation, sølvbryllup, guldbryllup, jubilæum og lignende. Henvendelse om at få hejst flaget skal ske til en i afdelingsbestyrelsen, gerne 14 dage før begivenheden. Desuden flages der på officielle flagdage.

Tørrekældre: En beboer har klaget over, at vasketøjet, som er hængt til tørre i tørrekælderen, bliver taget ned af andre, og lagt på bordet i en bunke inden det er tørt. Det er selvfølgelig ikke i orden. Omvendt er det heller ikke i orden, at nogle lader det hænge i flere dage efter at tøjet er tørt. Derfor bliver det præciseret på skiltet ind til tørrerummet, at tøjet stadig skal tages ned, når det er tørt og maksimalt må hænge der i 2 døgn.

5–års gennemgang efter renoveringen: Inspektørerne er blevet spurgt om tidspunktet for 5-års gennemgangen af renoveringen er fastsat. Problemerne, vi løbende har gjort opmærksom på, er de brune pletter på spejlene i badeværelserne, at nogle af grebene på badeværelser er begyndt at ruste, og at malingen på indersiden af nogle døre til badeværelserne krakelerer. Vi havde et problem med de plasticdupper, som sidder under toiletsæderne. De var i flere tilfælde knækket eller faldet af. De blev udskiftet for entreprenørens regning, men er nu igen begyndt at knække. Inspektørerne vil sørge for, at beboerne bliver varslet i god tid inden 5-års gennemgangen.

Petanque og Krolf: Ingrid Nielsen fra afdelingsbestyrelsen i afd. 3 har spurgt os, om de må låne vores petanquebane, så må vi i afd. 6 til gengæld spille krolf på deres bane. Det synes vi er et fornuftigt samarbejde, en win-win for begge afdelinger, så vi har svaret ja til henvendelsen. Beboere fra afd. 6, som har lyst til at spille krolf, kan rette henvendelse til Kirsten Petersen i afd. 3, tlf. 23 71 09 75.

Afdelingsbestyrelsen

Afdeling 6Adresser
Etageejendomme
Opført: 1962
Møllebakken 4–42
Parkvej 52–74
Fjordvej 50
Antal RumAntal Boliger Antal M² (brutto)
24050-71
39269-85
45685-85,3