Print side

Istandsættelse

Der findes to forskellige vedligeholdelsesordninger - en A- og en B-ordning.

I Nykøbing F. Boligselskab har alle afdelinger valgt at have A-ordning.

Det betyder, at boligen er istandsat ved indflytning, og at du vedligeholder den for egen regning så længe, du bor der.

Der er kun ganske få boligere i afdeling 35 Hammerlodden/Teglværksgade, der har en B-ordning, hvor det er muligt at spare op til istandsættelse.

Denne ordning bortfalder ved fraflytning - og overgår til A-ordning.

Læs mere under punktet Vedligeholdelse

Læs mere i pjecen "Ind og fraflytning"